CELE STATUTOWE FUNDACJI WSPIERANIA BADAŃ NAD UJAWNIANIEM WIEDZY STAROŻYTNEJ I WSPÓŁCZESNEJ "MĄDROŚĆ NARODÓW"

 

Celami Fundacji są:
a.  wspieranie poszukiwań i prac archeologicznych w Polsce;
b.  wspieranie poszukiwań i prac archeologicznych na terenie Egiptu;
c.  organizacja misji archeologicznych;
d.  inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie geologii, archeologii,  
geofizyki, wolnych energii, odnawialnych źródeł energii i ekologii;
e.  działalność na rzecz środowisk naukowych związanych z nauką archeologii, nauk o ziemi, wolnych energii, odnawialnych źródeł energii, ekologii oraz zachowań zdrowotnych;
f.  wspieranie badań nad czystymi energiami takimi jak: energia wiatru, energia wody i energia grawitacji;
g.  wspieranie badań nad naturalnymi środkami pomagającymi w utrzymaniu lub poprawie zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a.  organizację misji badawczych i archeologicznych;
b.  organizację seminariów, sympozjów, odczytów, prelekcji i konferencji naukowych poświęconych zorganizowanym i organizowanym misjom o tematyce archeologicznej, historii ziemi, czystych energii, odnawialnych źródeł energii, ekologii oraz naturalnych sposobów utrzymania i poprawy zdrowia;
c.  publikacje i wydawnictwa propagujące wyprawy archeologiczne, imprezy kulturalne i turystyczne oraz tematy dotyczące wolnych energii, odnawialnych źródeł energii, ekologii i zdrowia;
d.  wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe instytucji, organizacji i osób fizycznych działających na rzecz realizacji celów Fundacji;
e.  promowanie w kraju i za granicą poprzez pomoc stypendialną osób i organizacji zajmujących się archeologią, naukami o ziemi oraz tematami dotyczącymi wolnych energii, odnawialnych źródeł energii, ekologii i zdrowia;
f.  współpraca z jednostkami naukowymi, uczelnianymi, jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji;
g.  prowadzenie działalności edukacyjnej,  badawczej w dziedzinie archeologii, nauk o ziemi, wolnych energii, odnawialnych źródeł energii, ekologii i zdrowia;
h.  organizację imprez kulturalnych.

Kontakt

BIURO: 04-216 Warszawa,
ul. Biskupia 38,
tel/fax: 022 / 879 81 62
fundacja@projekt-cheops.com

PROJEKT CHEOPS

cheops@projekt-cheops.com

Our partners:
The Hungarian Leela Foundation
www.nadzsal.com

 

Projektowane stron internetowych
www.brigi.pl
 


 

 

 Books about the Cheops Project


 

 

             Publisher